Rechtenstudenten zetten zich in voor gerechtigheid

7 november 2012

Leuven, 7 november  2012 – Zoals afgelopen academiejaar organiseert de studentenkring het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) van KU Leuven opnieuw acties om geld in te zamelen voor Advocaten Zonder Grenzen (AdZG). Niet minder dan 1.500 euro werd al geschonken aan AdZG, een succes dat dus voor herhaling vatbaar is. Hiermee geven de rechtenstudenten van Leuven alvast een mooi voorbeeld aan andere studentenkringen en bewegingen die zeker inspiratie zullen vinden in hun acties voor het goede doel.

Dat VRG opnieuw zijn schouders zal zetten onder de werking van AdZG is positief nieuws. “Dat de keuze valt voor een internationale organisatie die zich dagelijks inzet voor justitie en voor de verdediging van mensenrechten is evident voor onze studentenkring,” legt Birte Schorpion, VRG public relations verantwoordelijke uit. “AdZG zet zich in voor thema’s die nauw aansluiten bij de studies en interesses van de studenten. Dit zorgt natuurlijk voor een grote motivatie om zich mee in te zetten voor onze inzamelacties zoals bijvoorbeeld fuiven en koffie- en gebakverkoop.  

Met hun initiatief willen de studenten een steentje bijdragen zodat AdZG gesteund wordt in hun dagelijkse inzet voor mensen die geen of moeilijke toegang hebben tot het gerecht: mensen in armoede, gedetineerden in illegale voorhechtenis, kinderen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht, slachtoffers van seksueel geweld en internationale misdaden en andere groepen in post-conflict- en ontwikkelingslanden.

“Onrecht is een wijdverspreide problematiek. Zo zag ik in Peru hoe moeilijk het is voor vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld om de stap te zetten naar juridische hulp. Vaak eindigen ze op straat waardoor ze terecht komen in armoede ,” vult Anke Vanopbroeke, ook van VRG, aan.” Je kunt niet overal tegelijkertijd in de wereld deze problematiek aanpakken maar door gerichte projecten uit te voeren in een aantal landen kan je wel degelijk iets verwezenlijken.” En die werkwijze vindt de studentenkring ongetwijfeld terug bij AdZG.

“Dergelijke initiatieven worden zeer warm onthaald bij AdZG,” deelt Gilles Van Moortel, AdZG-verantwoordelijke voor fondsenwerving, verheugt mee. “Meer dan enkel symbolische gebaren die ons een hart onder de riem steken, zijn het vooral ook acties die een concrete bijdrage bieden aan onze projecten in landen zoals Burundi, Nepal en Tunesië.” Daarom wil AdZG dan ook langs deze weg al de studenten en proffen van harte bedanken voor hun inzet en giften.

“Met ons initiatief hopen we ook ons imago van slechts feestende en drinkende studenten te weerleggen en aan te tonen dat er in onze activiteiten ook maatschappelijk engagement zit,” concludeert Birte Schorpion.

Door te kiezen voor AdZG werken de studenten van Leuven mee aan rechtvaardigheid en zetten zij ook andere studenten aan om zich dergelijke initiatieven eigen te maken.

Hoofdfoto: Het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) van KU Leuven, Leuven 2012 © AdZG
Foto: Anke Vanopbroeke & Birte Schorpion, public relations verantwoordelijken VRG, Leuven 2012 © AdZG

Published in News | Steun ASF

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl