Heropening van de zaak Chebeya

26 oktober 2012

Kleine overwinning in de hoop op waarheid

Kinshasa-Brussel, 26 oktober 2012 – Volgens Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) zijn er procedures die open blijven om de verantwoordelijkheid van de Generaal John Numbi in de moord op de mensenrechtenactivist Floribert Chebeya te onderzoeken. Voor AdZG verbiedt het Hoge Militaire Gerechtshof van Kinshasa, die een arrest gaven deze dinsdag, niet om een klacht in te dienen tegen M. Numbi. Verder wachten de broers en zussen van F. Chebeya, gesteund door AdZG, nog altijd op de opening van een onderzoek door het Militair Parket naar de Generaal.

Na meerdere weken werd de zaak Chebeya hernomen op 23 oktober 2012. Het Militair Hooggerechtshof van Kinshasa overwoog dat de procedure niet toeliet om in direct beroep te gaan tegen de Generaal J. Numbi omdat hij niet vervolgd wordt door het Publieke Ministerie. Maar het herinnerde de burgerlijke partijen, de familie van het slachtoffer, wel aan de mogelijkheid om zich te wenden tot de Militaire Aanklager om een onderzoek te openen naar de Generaal. ‘Het gerecht sluit de deuren niet definitief voor de eventuele verantwoordelijkheid van de Generaal. Dat is op zich al een kleine overwinning’, deelt Chantal Van Cutsem, AdZG-coördinatrice voor de regio de Grote Meren, verheugt mee.

Ter herinnering, de broers en zussen van F. Chebeya, vertegenwoordigt door AdZG, hebben een klacht tegen John Numbi bij het Militaire Parket op 30 juli laatstleden ingediend. Deze klacht is gebaseerd op bestaande tegenstrijdige elementen in de verklaringen van de Generaal en andere voorvechters gedurende het proces, maar ook de laatste verklaringen van de filmmaker Thierry Michel en de mede-beschuldigde majoor Milawbwe. Tot op heden heeft het Militair Parket zich nog niet uitgesproken over een definitieve beslissing aangaande de opvolging van die klacht. De burgerlijke partijen verwachten vanzelfsprekend dat het zal leiden tot een compleet onderzoek dat vervolgens aan het oordeel van de rechters onderworpen zal worden.

Hierbij gepaard gaande verkregen de broers en zussen van Chebeya de beslissing van het Militair Hooggerechtshof om een verder onderzoek op te richten. ‘Dit bevestigt dat niet alles werd gedaan om de waarheid te verkrijgen, noch gedurende het onderzoek, noch gedurende het eerste proces’, verklaart Chantal Van Cutsem. ‘Nu blijven we waakzaam toekijken of de onderzoeken vlug en serieus verlopen.’

Voor AdZG moet het Congolese gerecht alle beschikbare materiële en legale middelen aanwenden om de precieze omstandigheden naar het overlijden van Chebeya te achterhalen, waaronder de eventuele persoonlijke verantwoordelijkheden. Ten slotte moet de procedure, zonder uitzondering, de legitieme belangen en rechten van alle partijen garanderen.

De leider van de Congolese NGO ‘La Voix des Sans Voix’, Floribert Chebeya, werd dood aangetroffen in zijn voertuig op 2 juni 2010 in Kinshasa. Al snel bleek uit verschillende elementen van het onderzoek dat tal van militairen en ook de staatsveiligheid hierbij betrokken waren.

Cover foto: De advocaten van AdZG nemen deel aan de zaak Chebeya, 2012 © Junior D.Kannah

Foto: Floribert Chebeya © La passerelle 

Published in DR Congo | Mensenrechtenverdedigers | News

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl