Duizenden klachten van schendingen van mensenrechten geanalyseerd

11 oktober 2012

Tunis, 11 oktober 2012 – Dankzij Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) zijn 7.454 dossiers van mensenrechtenschendingen in Tunesië geclassificeerd en opgeslagen in databases. Acht Tunesische mensenrechtenverenigingen namen deel aan dit project. Een beter begrip van de informatie in die bestanden zal bijdragen tot een overgangsjustitie in het land dat geldt als het vlaggenschip van de Arabische Lente.

AdZG is sinds het begin van het jaar actief in Tunesië en heeft er net haar eerste project afgesloten: de behandeling van duizenden dossiers van mensenrechtenschendingen, verzameld door acht Tunesische verenigingen (1). Het project (2) had als doel om hen te helpen met het tot stand brengen van een efficiënte organisatie en bewaring van de dossiers en tot een beter beheer van de beschikbare gegevens waaronder het type slachtoffer, schending en het profiel van de daders. Concreet hebben de ngo’s het archiveringswerk en de verwerking van gegevens rond 7.454 slachtofferdossiers uitgevoerd. AdZG verzekerde van haar kant de nodige opleiding en ontwikkelde de gemeenschappelijke databank.

Het archiveren lag niet voor de hand door de slechte staat van een aantal dossiers, door de verdwijning ervan tijdens plunderingen onder het oude regime, of door het onvermogen van de slachtoffers of hun naasten om details te geven rond de schendingen.

Ondanks die moeilijkheden leidde het project tot positieve resultaten.  “Het verzamelen en de analyse van de gegevens die de slachtoffers rapporteerden liet de bij het project betrokken verenigingen toe om hun praktijk rond dossierbeheer, slachtofferhulp en -begeleiding te delen”, aldus Solène Rougeaux, hoofd van de AdZG missie in Tunis.

De verwerking en het samenbrengen van de gegevensanalyses brengen de onrechtvaardigheden begaan onder het oude regime in kaart. “Die databanken zijn essentieel om een beeld te vormen over de staat van vrijheden van het land”, meent Mevr. Rawdha Gharbi van de Tunesische Liga van de Mensenrechten die zelf ook deelnam aan het project. “Dankzij die gegevens kunnen we onze rapporten opstellen en onze pleidooien versterken voor de gerechtelijke noden die onlosmakelijk verbonden zijn met het democratische overgangsproces dat Tunesië vandaag doormaakt.”

Anderhalf jaar na de revolutie heeft het Tunesische maatschappelijke middenveld nog altijd geen mechanismen kunnen laten instellen door de autoriteiten om de waarheid te achterhalen rond de wantoestanden van de machthebbers sinds 1987, het jaar van de staatsgreep door Ben Ali – laat staan sinds 1956, het jaar van de onafhankelijkheid van het land. De misdaden van het verleden omvatten, naast foltering en opsluiting, ook economische en sociale misdrijven zoals corruptie en geldverduistering. “De slachtoffers dienen erkend te worden dus zullen we onze hulp aan ngo’s rond mensenrechten en professionele rechtsbeoefenaars voortzetten.”, besluit Solène Rougeaux. “Het Tunesische gerechtelijke apparaat moet voor iedereen toegankelijk zijn en bijdragen tot het herstel van vertrouwen tussen de burgers en de machthebbers.”

Voor meer informatie over AdZG in Tunesië

Cover foto: Manifestatie ter herdenking van de slachtoffers van geweld, Mijngebied @ ASF / S. Rougeaux

 


(1) De Tunesische Liga voor de Mensenrechten (LTDH), de Vereniging van Tunesische Universitaire Vrouwen voor Onderzoek en Ontwikkeling (AFTURD), de Tunesische Vereniging van Democratische Vrouwen ( ATFD), de Nationale Raad voor Vrijheden in Tunesië (CNLT), de Internationale Vereniging voor de Verdediging van Politieke Gevangenen (AISPP), de Organisatie tegen foltering in Tunesië (OCTT), de Organisatie Vrijheid en Billijkheid en de Vereniging van families van martelaren en gewonden van de Tunesische revolutie (Awfia).

 (2) Gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Published in News | Overgangsjustitie | Tunesië

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl