Internationale Justitie

Het doel van het programma Internationale Justitie is bij te dragen tot de bescherming van de mensenrechten en tot de rechtstoegang en het herstel van de waardigheid van de slachtoffers door effectieve bestraffing van schendingen van de mensenrechten en door de promotie van internationale normen en standaarden.

Het betreft hier meer specifiek de sensibilisering van de bevolking over het bestaan van nationale en internationale instellingen die internationale misdaden vervolgen en de naleving van fundamentele rechten bevorderen, en tevens steun bieden aan de slachtoffers die wensen vertegenwoordigd te worden voor deze instellingen. De activiteiten van het programma Internationale Justitie worden zowel op het terrein als vanuit de zetel gevoerd.

  • Ondersteuning voor de effectieve werking en onafhankelijkheid van het Internationaal Strafhof
    AdZG heeft actief deelgenomen aan het aanvaardingsproces van het Statuut van Rome waarin de elementaire werkingsregels worden uiteengezet voor het Internationaal Strafhof (ISH). AdZG heeft ook concreet bijgedragen tot de oprichting van het ISH en blijft zich verder inzetten voor het ISH. Dit doet AdZG onder andere door ondersteuning te bieden aan de effectieve werking en bij de onafhankelijkheid van het Hof, van de pleidooien, van de raadplegingen en onderzoeken betreffende het ISH en het internationaal strafrecht. AdZG deelt haar deskundigheid en ervaring in dit domein en voert haar activiteiten aan de hand van artikels (position papers), raadplegingen en bijeenkomsten met verschillende organen van het Hof, individueel of in samenspraak met de andere leden van de Coalitie voor het ISH.
  • Bijstand en vertegenwoordiging voor de slachtoffers
    AdZG komt tussen in de bijstand en vertegenwoordiging voor slachtoffers die wensen deel te nemen aan de procedure voor het ISH of voor nationale rechtbanken.
  • Complementariteit
    Sinds 2005 werkt AdZG, via haar geïntegreerd project voor de strijd tegen straffeloosheid, zowel aan de versterking van de capaciteiten (opleidingen voor advocaten, magistraten en vertegenwoordigers van NGO’s), als aan technische bijstand voor de verschillende actoren in de gerechtelijke sector. AdZG volgt eveneens processen over internationale misdaden op voor nationale rechtbanken in de DRC.

Naast de activiteiten met betrekking tot het ISH, biedt het programma Internationale Justitie analytische ondersteuning en coördineert het de activiteiten van AdZG voor ruimere kwesties op het vlak van mensenrechten en internationale justitie. Dit omvat het organiseren van conferenties, onderzoeken, analyses en publicaties.

Bekijk alle recente artikels en publicaties over Internationale Justitie. 

© 2017, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl