ASF in Indonesië

 • Locatie: Jakarta
 • Eerste project van ASF in het land: 2017
 • Team: 4 national collaborators
 • Contact: mchinnappa@asf.be

Context

In de late jaren negentig begon in Indonesië een democratiseringsproces. Het land heeft in de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt en is momenteel een van de snel opkomende landen in de Zuidoost-Aziatische regio, met een groeiende economie en positieve politieke en juridische ontwikkelingen. Indonesië zet zich ook in voor duurzame, menselijke ontwikkeling. Desondanks leeft ongeveer de helft van de inwoners in schrijnende armoede en wordt ze gediscrimineerd en gemarginaliseerd omwille van structurele ongelijkheid en voortdurend falen van overheidsdiensten. Systemische corruptie bestaat op elk niveau in het land, wat het geloof van de mensen in de politieke en rechterlijke instellingen ernstig aantast. Indonesiërs hebben weinig of geen vertrouwen dat het justitieapparaat hun juridische problemen kan oplossen. Gerechtigheid blijft een abstract begrip voor velen onder hen, in het bijzonder voor diegenen die vastzitten in armoede en onder systemisch geweld en discriminatie gebukt gaan.

Het maatschappelijk middenveld is steeds actief betrokken geweest bij het democratische transitieproces en blijft een strategische rol spelen in het hervormingsproces en bij de bescherming en bevordering van de mensenrechten.

Rechtstoegang in Indonesië

De grootste uitdagingen met betrekking tot rechtstoegang voor mensen in Indonesië zijn de schaal en de kwaliteit van de juridische diensten. Het Indonesische systeem voor juridische bijstand werd opgezet in 2013. Momenteel zijn meer dan 400 rechtsbijstandsorganisaties geaccrediteerd. Toch is er nog steeds een tekort aan aanbieders van rechtsbijstandsdiensten aangezien er slechts 1000 rechtsbijstandsadvocaten zijn en 1000 paralegals voor het hele land. Terwijl de wet op de rechtsbijstand refereert aan paralegals als aanbieders van rechtsbijstandsdiensten, moet Indonesië nog steeds een gemeenschappelijke status ontwikkelen voor paralegal-activiteiten en de sleutelrol erkennen die paralegals kunnen spelen voor het beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk maken van justitie voor mensen en gemeenschappen in verafgelegen gebieden.

De interventiestrategie van ASF

ASF wil de lokale Indonesische dienstenaanbieders versterken zodat zij kwaliteitsvolle holistische diensten kunnen aanbieden aan mensen op zoek naar gerechtigheid. De problemen van burgers zijn immers zelden louter juridisch: als ze willen dat hun acties effectief zijn, moeten de lokale dienstenaanbieders ook rekening houden met de sociale, economische en fysieke omgeving van burgers en globale oplossingen bieden voor hun problemen. De robuuste, op onderzoek gestoelde aanpak van ASF zal licht werpen op de perspectieven, zorgen en noden van mensen op zoek naar gerechtigheid.

Projecten van ASF in Indonesië

Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door het verbeteren van de rechtstoegang

Partners: Indonesian Legal Resource Center (ILRC) & Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

Het project van ASF wil de lokale Indonesische dienstenaanbieders versterken zodat zij kwaliteitsvolle, klantgeoriënteerde holistische diensten kunnen verstrekken aan mensen op zoek naar gerechtigheid.

 • Gebieden waar het project wordt uitgevoerd: Jakarta, Yogyakarta en Bali.
 • Budget: €861,825.
 • Financiering: Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
 • Duur: 5 jaar (2017-2021).

 Activiteiten:

 • Beter begrijpen van de juridische noden van de dienstenaanbieders en hun gemeenschappen.
 • Opleiden van paralegals en aanbieders van rechtsbijstand.
 • Publicatie van handleidingen en handboeken.
 • Faciliteren van online leren en van het gebruik van digitale platformen
 • Impactevaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van de uitbreiding van het toepassingsgebied van aanbieders van rechtsbijstand zodat paralegals en andere ontwikkelingsactoren daar ook onder vallen.
 • Advocacy voor beleidsontwikkeling op basis van de perspectieven en noden van de gebruikers.

>>> Alle laatste nieuws en publicaties van ASF in Indonesië

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl