Financiën

De financiën van ASF

De jaarrekeningen van Advocaten Zonder Grenzen worden neergelegd bij de Belgische Nationale Bank. Ons laatst financieel verslag kan u ook hier downloaden (PDF in het Frans, Engels en Nederlands).

Op institutioneel niveau, ontvangt ASF belangrijke steun van verschillende overheden, van de Europese Commissie en van private stichtingen.

Op niet-institutioneel niveau, komen de belangrijkste financieringen van de Belgische Balies en van giften van de sympathisanten van ASF.  Giften worden gebruikt om een klein deel van onze activiteiten te financieren. Ze zijn  van vitaal belang, enerzijds, om snel te kunnen reageren en in te spelen op een dringende vraag voor een tussenkomst  en anderzijds, om het financiële evenwicht en de onafhankelijke werking van de organisatie te verzekeren.

>> Gerechtigheid ondersteunen begint hier.

Institutionele donoren (2016-2017):

 • Ambassade van Duitsland in de Democratische Republiek Congo
 • Ambassade van Frankrijk in de Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Britse overheid (UK aid)
 • Democratic Governance Facility
 • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
 • Europese Unie
 • Federaal departement van Buitenlandse Zaken van Zwitserland
 • Heinrich-Böll stichting
 • International Law Development Organization
 • Open Society Foundation
 • Overheid van de Verenigde Staten
 • MacArthur Foundation
 • Ministerie voor Buitenlandse Zaken van Frankrijk
 • Verenigde Naties: Ontwikkelingsfonds en Bevolkingfonds
 • Wallonie-Bruxelles International

Balies (2016-2017):

 • Orde van Vlaamse Balies (OVB)
 • Orde van Franstalige en Duitstalige Balies (AVOCATS.BE)
 • Balie van Cassatie
 • Orde van Advocaten van de Balie van Antwerpen
 • Nederlandse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel (NOAB)
 • Orde van Advocaten van de Balie van Oudenaarde

Advocatenkantoren (2016-2017):

 • Bénichou Avocats
 • GSJ Advocaten
 • Advocatenkantoor Guido Marinus
 • Henry & Mersch

Sponsors conferentie Lawyering for Change (2016):

 • Altius
 • Astrea
 • Bouteligier Janssens
 • Buyle Legal
 • Elegis
 • FLHM
 • Janson Baugniet
 • Krings Law
 • Paul Quirynen BVBA
 • RACINE advocaten
 • Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen

Andere instellingen (2016-2017):

 • Vereniging van referendarissen en oud-referendarissen van het Hof van Justitie, de Rechtbank van eerste aanleg en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
 • Vialegis – Legal staffing solutions

Andere partners (2016-2017):

 • Vrije Universiteit van Brussel
 • Instituut voor Europese studies aan de VUB
 • Solvay Brussels School
Foto © NOAB, november 2014

© 2018, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl