Advocaten Zonder Grenzen is een internationale NGO, gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en ondersteuning van justitie.


ASF ondersteunt de Divisie voor Internationale Misdaden in Oeganda

28 augustus 2017

Sinds 2012 ondersteunt ASF de Divisie voor Internationale Misdaden (ICD) in Oeganda, een binnenlandse rechtbank die gecreëerd werd als onderdeel van de inspanningen van de regering om het Vredesakkoord van Juba tot uitvoering te brengen. Het valt binnen de bevoegdheid van de ICD om ernstige misdrijven te berechten. De ICD speelt een cruciale rol bij het zorgen voor rechtvaardigheid met betrekking tot de wreedheden uit het verleden.

Lees verder

Nieuws

Geen slaven maar mensen: het doorbreken van het taboe rond mensenhandel in Tunesië

27 juli 2017

Sinds enkele maanden, van Kef tot Sfax, komen honderden mensen in actie om Manel, Kayta, Morjena en Hamma te bevrijden. Deze vier paspoppen staan symbool voor de slachtoffers van mensenhandel, een wijdverspreid maar toch miskend fenomeen in Tunesië. ASF en haar partners leggen zich actief toe op dit taboe, om zo het bewustzijn en de praktijken te doen kenteren.

Lees verder

Congo: alternatieve oplossingen voor conflicten

16 juli 2017

In een land als Congo is een beroep doen op formele rechterlijke mechanismen niet altijd de beste manier om op vreedzame wijze conflicten op te lossen. Daarom breidt ASF haar steun uit naar actoren binnen de lokale geschillenbeslechting: gemeenschapsleiders en traditionele leiders, organisaties uit het maatschappelijke middenveld, paralegals… Deze aanpak staat centraal in een nieuw vijfjarenprogramma van de organisatie, dat begin juni officieel gelanceerd werd.

Lees verder

ASF aan het werk

© 2017, Advocaten Zonder Grenzen. Alle rechten voorbehouden. Webmaster: Média Animation asbl